Douwe Schoonderwaldt | Sr. Adviseur Assetmanagement

Als kind mocht ik nog wel eens met mijn vader mee naar de Arnhemse Scheepsbouw Maatschappij (ASM) waar hij zich als 14 jarige had opgewerkt van leerling schaver tot projectleider en waar mijn opa nachtwaker was. De tewaterlating van de destijds grootste in Nederland gebouwde zeesleper ‘Happy Hunter’, maakte een enorme indruk op mij en wakkerde mijn voorliefde voor techniek aan.

Na mijn opleiding Megatronica was de stap naar de procesindustrie snel gemaakt. Bij Fuji in Tilburg heb ik bijgedragen aan het opstarten van een fabriek voor het fabriceren van fotofilm, maar ik merkte dat de procesindustrie niets voor mij was. Daarom verbrede ik mijn horizon en maakte ik binnen het voormalige NS-concern kennis met de civiele techniek.

De start van mijn huidige Assetmanagement carrière begon als lid van het team dat alle bruggen en viaducten van de NS inspecteerde en op basis daarvan instandhoudingsplannen opstelden. Adviseren over het kosteneffectief, efficiënt en toekomst-vast beheren en onderhouden van de openbare ruimte van Nederland is vanaf dat moment en nu al zo’n 25 jaar de rode draad van mijn werkzame leven.

Ik heb nog steeds een enorme voorliefde voor bruggen in z’n algemeenheid en stalen bruggen in het bijzonder. Of het nu prachtige ouderwets geklonken vakwerkliggers zijn of futuristisch vormgegeven tuibruggen, ik blijf er graag naar kijken.

In de afgelopen 25 jaar heb ik ook veel ervaring op kunnen doen met andere arealen en nu is de hele gebouwde omgeving mijn speelveld.  Daarbij heb ik een grote betrokkenheid ontwikkeld voor het risico gestuurd beheren en onderhouden van waterkeringen en openbaar groen. Daarbij ben ik erg trots op het, in opdracht van de STOWA, mede ontwikkelen en schrijven van de ‘Handreiking risico gestuurd beheer en onderhoud waterkeringen’.

Ik vind veel voldoening in het schakelen tussen de niveaus binnen Assetmanagement: Bestuur/eigenaar, strategisch, tactisch en operationeel niveau.
Het is heerlijk om op het ene moment technisch te sparren met een brugmonteur en het volgende moment van gedachten te wisselen met een afdelingshoofd over de strategische keuzes voor het beheer van de openbare ruimte.

Ik voel me daarom als een vis in het water om als T-adviseur bezig te zijn met de vervangings- en instandhoudingsopgave van Nederland.