Lianne, Prisca en Mike | Backoffice

Wij (Lianne, Prisca en Mike) vormen samen met de directie de ruggengraat van de Inter Groep Bouw & Infra. Samen zorgen wij, ieder met ons eigen takenpakket en competenties, dat de virtuele markthal een bedrijvige en dynamische omgeving blijft waarbinnen al onze medewerkers en ZZP’ers met plezier kunnen werken aan mooie resultaten.

Om dit te kunnen doen, is het belangrijk dat de bedrijven binnen de Inter Groep Bouw & Infra zich puur op de inhoud kunnen focussen. Daarom ‘ontzorgen’ wij hen van vrijwel alle overige zaken. Denk hierbij aan de administratie, ICT en financiën, maar ook marketing- en communicatiewerkzaamheden vallen hieronder. De afdeling is tevens verantwoordelijk voor alles op HR-gebied, iets wat binnen onze groeiende organisatie steeds meer tijd en professionaliteit vergt.

Stefan Disbeschl | Ondernemend Adviseur

Mijn liefde voor beheer is zo’n 15 jaar geleden begonnen als wegbeheerder bij kleinere gemeenten en later als beheerder van civiele kunstwerken voor de 6de stad van Nederland. Als kind vond ik het vroeger leuker om dingen op te knappen dan simpelweg te kopen. Op de een of andere manier vind ik dat te makkelijk en geniet ik meer wat uit mijn handen komt dan uit een winkel.
De zorg om wat je hebt en het kwalitatief goed onderhouden tegen de laagste prijs is een tweede natuur. Die eigenschap komt goed van pas als het gaat om beheer van de openbare ruimte. Mijn kracht zit in het organiseren en oplossen van lastige beheervraagstukken rondom de buitenruimte en processen LEAN inrichten. Dat mag op operationeel niveau, maar ik kom het meest tot mijn recht op tactisch- en strategisch niveau, oftewel het koppelen van sectorale beheer programma’s tot een integraal meerjarenprogramma met bijvoorbeeld beleidsthema’s als klimaatadaptatie, maatschappelijk beheer en een participerende overheid. Hoe krijg je het nou zo georganiseerd, dat de opdrachtgever zijn regisserende rol kan pakken, bestuurlijke doelen buiten gerealiseerd worden en we ook nog een blije burger hebben? Vraagstukken waar ik met veel energie aan werk om samen met betrokken stakeholders tot een mooi en tevreden einde te brengen.

Douwe Schoonderwaldt | Sr. Adviseur Assetmanagement

Als kind mocht ik nog wel eens met mijn vader mee naar de Arnhemse Scheepsbouw Maatschappij (ASM) waar hij zich als 14 jarige had opgewerkt van leerling schaver tot projectleider en waar mijn opa nachtwaker was. De tewaterlating van de destijds grootste in Nederland gebouwde zeesleper ‘Happy Hunter’, maakte een enorme indruk op mij en wakkerde mijn voorliefde voor techniek aan.

Na mijn opleiding Megatronica was de stap naar de procesindustrie snel gemaakt. Bij Fuji in Tilburg heb ik bijgedragen aan het opstarten van een fabriek voor het fabriceren van fotofilm, maar ik merkte dat de procesindustrie niets voor mij was. Daarom verbrede ik mijn horizon en maakte ik binnen het voormalige NS-concern kennis met de civiele techniek.

De start van mijn huidige Assetmanagement carrière begon als lid van het team dat alle bruggen en viaducten van de NS inspecteerde en op basis daarvan instandhoudingsplannen opstelden. Adviseren over het kosteneffectief, efficiënt en toekomst-vast beheren en onderhouden van de openbare ruimte van Nederland is vanaf dat moment en nu al zo’n 25 jaar de rode draad van mijn werkzame leven.

Ik heb nog steeds een enorme voorliefde voor bruggen in z’n algemeenheid en stalen bruggen in het bijzonder. Of het nu prachtige ouderwets geklonken vakwerkliggers zijn of futuristisch vormgegeven tuibruggen, ik blijf er graag naar kijken.

In de afgelopen 25 jaar heb ik ook veel ervaring op kunnen doen met andere arealen en nu is de hele gebouwde omgeving mijn speelveld.  Daarbij heb ik een grote betrokkenheid ontwikkeld voor het risico gestuurd beheren en onderhouden van waterkeringen en openbaar groen. Daarbij ben ik erg trots op het, in opdracht van de STOWA, mede ontwikkelen en schrijven van de ‘Handreiking risico gestuurd beheer en onderhoud waterkeringen’.

Ik vind veel voldoening in het schakelen tussen de niveaus binnen Assetmanagement: Bestuur/eigenaar, strategisch, tactisch en operationeel niveau.
Het is heerlijk om op het ene moment technisch te sparren met een brugmonteur en het volgende moment van gedachten te wisselen met een afdelingshoofd over de strategische keuzes voor het beheer van de openbare ruimte.

Ik voel me daarom als een vis in het water om als T-adviseur bezig te zijn met de vervangings- en instandhoudingsopgave van Nederland.

Roeland van Buuren | Jr. Assetmanager

Mijn idool was vroeger ‘Willy Wortel’ uit de stripserie Donald Duck. Ik wilde maar al te graag uitvinder worden, Willy had namelijk de meest gekke en innovatieve oplossingen voor elk probleem. De harde realiteit kwam later in mijn leven toen ik realiseerde dat er geen Willy Wortel-school bestaat. Echter, de motivatie om de wereld eenvoudiger te maken voor mijn omgeving is een inspiratie die ik bij mij ben blijven dragen.

Creativiteit en innovatie zijn sleutelwoorden in het werken met mensen én bij het oplossen van problemen. Zo probeer ik elke dag een stukje Willy Wortel toe te voegen in mijn werk, om zo het leven makkelijk, bewust en efficiënt te maken.

 

Bouke de Jong | Ondernemend Adviseur Manager

Als kind stond ik met open mond te kijken naar mijn vader die eigenhandig mijn nieuwe bed in elkaar timmerde en later mijn hele slaapkamer omtoverde tot een echte jongenskamer met slaapvide. Ik wilde altijd helpen en samen iets moois bouwen. Dat heb ik nog steeds, samen bouwen en streven naar een echt resultaat, dat is wat mij drijft!

Na mijn studie Land- en Watermanagement en vijf jaar ervaring opgedaan te hebben bij de dienstkring Utrecht van Rijkswaterstaat, ben ik in 2006 begonnen bij Oranjewoud / Antea Group. Daar heb ik in elf jaar met heel veel verschillende klanten gewerkt aan een mooie en betere openbare ruimte. Eerst als Adviseur Beheer en Projectleider en later als Projectmanager. Samen met mijn klant zijn of haar doelen bepalen en gezamenlijk daarnaartoe werken, dat is wat ik goed kan. Dit doe ik door rust en overzicht te bewaren, het inzetten van mijn empathisch vermogen en het verbinden van mensen.

Afgelopen jaren heb ik mij steeds meer verdiept in Assetmanagement en het strategische en tactische niveau van organisaties. Mijn klant en de organisatie een stap verder helpen, is waar ik mij nog verder in wil specialiseren. Dit ga ik doen door mijn klanten vanuit Assetmanagement-principes te helpen ontwikkelen. Hier kan ik hartstikke goed mijn opgedane kennis en ervaring van de afgelopen zestien jaar in kwijt.