Van beheerder naar belangen-afweger van de Openbare Ruimte

Goed om te merken dat er hard wordt gewerkt aan meer aandacht voor het beheervak. Het Manifest Magazine, met de vijf manifestpunten, is een mooi voorbeeld hiervan.

Allemaal punten die de bestuurders, maar ook de beheerders van de openbare ruimte aan zullen spreken. Deze punten gaan echter ook de nodige kopzorgen met zich meebrengen, want er zal wel een verandering moeten gaan plaatsvinden willen we hier ook de juiste invulling aan kunnen geven met elkaar.

Vernieuwen van de openbare ruimte

De vijf punten van het manifest zijn inhoudelijk de goede punten, echter vat ik ze wel graag samen tot vooral de behoefte aan het vernieuwen van de openbare ruimte. Deze transformatie gaat zorgen voor een verbetering van het systeem, waarbij de aanstaande vervangingsopgave, de verduurzamingsdoelstelling en klimaatadaptatie belangrijke aanjagers zijn.

Assetmanagement

Wat mij betreft gaat het op de juiste manier toepassen van assetmanagement helpen bij het behalen van deze doelstellingen. Gelukkig zien steeds meer gemeenten dit ook in en starten ze met het toepassen van assetmanagement. Waarbij het belangrijk is dat assetmanagement niet wordt gezien als een doel op zich, maar een middel voor het beheren en maximaliseren van de waarde van je assets. Daarnaast gaat assetmanagement ook helpen bij het beter aansluiten bij de wensen van de stakeholders en de openbare ruimte verbeteren zodat we klaar staan voor de toekomstige behoeften.

Van beheerder naar belangen-afweger

Al de veranderingen, de vernieuwing van de openbare ruimte en de vijf manifestpunten vraagt veel van de (toekomstige) beheerder. Waarbij volgens mij de beheerder steeds meer een belangen-afweger van de openbare ruimte wordt. Immers is de gezamenlijke waarde van belang en niet het eigen belang of enkel de ‘eigen’ assets. Voldoen aan de verwachtingen van de stakeholders is hierbij een belangrijke kpi.

De beheerder zou wat mij betreft ook meer moeten gaan bepalen, want hij of zij staat aan de vooravond van het vernieuwen van de openbare ruimte. Hiervoor zal wel een professionaliseringsslag moeten plaatsvinden waarbij een belangrijke doelstelling is dat al de betrokken stakeholders van de openbare ruimte beter met elkaar gaan samenwerken. Ik roep dan ook de beheerders op hiertoe het voortouw te nemen

De belangen-afweger ziet planvorming als co-creatie, want gedragen plannen formuleren doe je samen. Waarbij flexibiliteit een belangrijke factor is, de wereld en de behoeften veranderen namelijk snel, en het is zaak om hier just-in-time op in te spelen. Misschien zijn empathie en goed luisteren dan wel de belangrijkste competenties van de (toekomstige) beheerder.

Bouke de Jong