“Assetmanagement vertaalt de organisatiedoelstellingen naar assetgerelateerde beslissingen, plannen en activiteiten op basis van een risico gestuurde benadering.”

Deze quote uit de NEN-ISO-55000 vormt voor mij hét leidend principe van ons vak.

Het is alleen soms zo verdraaid lastig om die organisatiedoelstellingen SMART te definiëren. Laat staan om dan ook nog de beslissingen, plannen en activiteiten te baseren op een risico gestuurde benadering.

Vanuit ervaring weet ik dat het echt lastig is om het eerste deel van deze quote helder te krijgen. Maar vanuit diezelfde ervaring zijn we er in geslaagd om al veel organisaties te helpen bij het definiëren van die doelstellingen.

Met name binnen de gemeentelijke assetmanagement opgave zien we een mooie ontwikkeling dat het ons steeds vaker lukt om vanuit coalitie- en bestuursakkoorden deze doelstellingen te definiëren.

Veel gemeenten hanteren hiervoor, net als wij, de inmiddels algemeen geaccepteerde term Bedrijfswaarden.
In de periode 2014-2017 heb ik mee mogen helpen bij het definiëren van de bedrijfswaarden van onze hoofdstad. En deze bedrijfswaarden zijn 18 april 2017 door de Amsterdamse gemeenteraad vastgesteld.

Ook in de ‘Handreiking Risicogestuurd beheer en onderhoud waterkeringen’ van de Stichting Toegepast Onderzoek WAterbeheer (STOWA) is het vaststellen van de bedrijfswaarden van een waterschap een cruciale randvoorwaarde voor het inrichten van processen en structuren om aantoonbaar in controle te blijven, zoals dat door de Waterwet wordt vereist.

Met de bedrijfswaarden als kader stellend uitgangspunt, is een goed assetmanager in staat de balans te vinden in de assetmanagement drie-eenheid Prestaties, Kosten en Risico’s.

Maar hoe komt een goed assetmanager tot die balans? En nog belangrijker; hoe kan diezelfde assetmanager voorspellen wat de effecten van de beslissingen, die in het hier en nu worden genomen, op de drie-eenheid in de toekomst zijn?

Een goed samenspel tussen de verschillende niveaus binnen de assetmanagement-opgave vormt de sleutel om tot die balans en voorspellende gave te komen. Hiervoor hanteren wij de hiernaast staande afbeelding als leidend principe en wenkend perspectief.

In ieder segment van deze ‘Assetmanagement piramide’ geven cruciale processen en methoden houvast, waarmee de mensen van de organisatie in staat zijn een proactieve rol te spelen in die assetmanagement-opgave.

Voor mij staat de mens in de beheerorganisatie centraal bij het succesvol inrichten van dit samenspel. Hierbij moet vooral de interactie tussen de verschillende niveaus solide ingericht en middels plan-do-check-act cycli geborgd worden.

Of dat nou het op strategisch niveau borgen van de bedrijfswaarden in bedrijfswaardenmatrix (-matrices) is, of het op tactisch niveau de instandhouding programmeren, het blijft mensenwerk.

Maar de ontwikkelingen gaan snel. Internet Of Things (IOT) en Virtual- en Augmented Reality (VR en AR) zijn nu al niet meer weg te denken in het opzetten en inrichten van toekomstvaste en adequate Beheer en Onderhoud Management Systemen (BMS en OMS). En ik voorspel dat binnen 10 jaar met Artificial Intelligence (AI) en slimme algoritmen het economisch meest optimale moment van ingrijpen bepaald wordt.

Mooi voorbeeld vind ik dit filmpje van Rolls Royce. Binnen nu en 10 jaar werkelijkheid voor de instandhouding van onze infrastructuur?!

Toch ben ik er van overtuigd dat het nog wel even duurt voordat de mens buitenspel staat voor het nemen van strategische en tactische beslissingen. Ook in het filmpje is de menselijke factor nog de maat.

Daarom is het van wezenlijk belang dat we nu de assetmanagers van de toekomst opleiden. En daarnaast beheerorganisaties het gereedschap leveren voor het toekomstvast, kosteneffectief en efficiënt inrichten van de assetmanagement processen van vandaag en morgen.

Als een van de initiatiefnemers van de normcommissie NEN8026 ‘Beleidsmatig kader beheer gebouwde omgeving’ vind ik het enorm waardevol dat we een beleidsmatig kader gaan scheppen voor beherend Nederland. Na de succesvolle integratie binnen de NEN2767 ‘Conditiemeting gebouwde omgeving’, hebben we nu een uniek momentum om de definitieve verbinding te maken tussen het beheren van Vastgoed en Infrastructuur.

– Douwe Schoonderwaldt –

Wij staan voor blijvend(e) waarde creëren!