Disclaimer Inter Groep Bouw & Infra

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Inter Groep Bouw en Infra. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Inter Groep Bouw en Infra. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

De op deze website getoonde informatie wordt door Inter Groep Bouw en Infra met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Inter Groep Bouw en Infra behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Hoewel Inter Groep Bouw en Infra alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Inter Groep Bouw en Infra niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Inter Groep Bouw en Infra, welke geen eigendom zijn van Inter Groep Bouw en Infra, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Inter Groep Bouw en Infra uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Intertechniek worden onderhouden wordt afgewezen.

Inter Groep Bouw en Infra sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.