Disclaimer

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Inter Groep Bouw en Infra. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Inter Groep Bouw en Infra. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

De op deze website getoonde informatie wordt door Inter Groep Bouw en Infra met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Inter Groep Bouw en Infra behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Hoewel Inter Groep Bouw en Infra alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Inter Groep Bouw en Infra niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Inter Groep Bouw en Infra, welke geen eigendom zijn van Inter Groep Bouw en Infra, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Inter Groep Bouw en Infra uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Intertechniek worden onderhouden wordt afgewezen.

Inter Groep Bouw en Infra sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

Privacy Statement

Als u een of meerdere websites van Inter Groep Bouw en Infra BV bezoekt kan het zijn dat u persoonsgegevens met ons deelt. Ook plaatsen wij Cookies om de juiste werking van de website te kunnen realiseren. Dit privacy statement geeft weer hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, welke cookies wij plaatsen bij een bezoek en welke rechten u heeft.

1. Toepasbaarheid

Dit privacy statement is van toepassing op alle websites van Inter Groep Bouw & Infra, welke bestaande uit:

  • intergroepbouweninfra.nl
  • intertechniek.nl
  • intergeotechniek.nl
  • interdeltanederland.nl
  • intergroenadvies.nl

2. Nieuwsbrief opt-in

2.1. Aanmelden

Wanneer u zich via de website aanmeldt voor de nieuwsbrief worden uw persoons-gegevens (uw voornaam, achternaam en e-mailadres) opgeslagen bij onze partner ‘MailChimp’. Wij hebben op 16 november 2018 een verwerkersovereenkomst geslo-ten met ‘MailChimp’.

2.2. Afmelden

U kunt zich op ieder moment afmelden via de afmeldlink onderaan de nieuwsbrief. Uw gegevens worden direct verwijderd.

3. Cookies

3.1. Functionele Cookie (‘PHPSESSID’)

Deze cookie is nodig voor de juiste werking van de website en wordt na uw sessie meteen verwijderd.

3.2. Analytische Cookies (‘_ga’ & ‘_gid)

Wij gebruiken Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (Google), om het surfgedrag van onze bezoekers te analyseren. We doen dit op een anonieme wijze conform de richtlijn van de Autoriteit Persoonsge-gevens.
Inter Groep Bouw & Infra BV heeft op 2 augustus 2018 een verwerkersovereen-komst met Google Inc. (Google) afgesloten. Het laatste octet van uw IP-adres wordt gemaskeerd en wij hebben Google geen toestemming gegeven gegevens te delen met derden of voor andere Google-diensten te gebruiken.