Judith Römer | Projectadviseur

Na mijn hbo Bedrijfskunde wist ik niet direct in welke richting ik deze opleiding wilde toepassen. Door mijn netwerk ben ik, na een aantal jaar werken als consultant in de Civiele Techniek, in contact gekomen met de mensen van Inter Groep Bouw & Infra.

Mijn kracht ligt in het verbinden en aanvoelen van mensen. Dit kan ik goed gebruiken in mijn werk bij IGB&I. Mijn collega’s zijn stuk voor stuk ondernemende, enthousiaste en leuke professionals met veel expertise en passie voor techniek. Vroeger had ik niet gedacht dat ik zo geïnteresseerd was in techniek, maar ik vind het prachtig! Een dynamische omgeving die continu aan verandering onderhevig is.

Mijn collega’s betrekken mij zowel in het bedrijfskundige als in het inhoudelijk gedeelte, waar ik iedere dag veel van leer. Ik vind het heel leuk om bij klanten te zitten waar ik een goede werkrelatie mee op kan bouwen en welke ik verder kan helpen met bedrijfskundige vraagstukken binnen de techniek.

De Inter Groep stimuleert mijn ondernemende wensen; zo mag ik na verloop van tijd aan een eigen ‘Inter label’ gaan werken. Dit zorgt ervoor dat ik iedere dag gemotiveerd en vol energie richting mijn ‘werk’ ga! Wordt vervolgd….

Inter Contracting ISO 9001:2015 gecertificeerd!

Op donderdag 26 januari vond op het kantoor in ’s-Hertogenbosch de ISO audit van Inter Contracting plaats. Deze werd uitgevoerd door TÜV Nederland. De auditor heeft gedurende de dag het kwaliteitsmanagementsysteem onder de loep genomen en diverse mensen geïnterviewd.  De scope van de audit betrof de activiteiten van ons label en de backoffice processen (HR, financiële administratie en ICT).

Gezien onze jonge organisatie was de auditor onder de indruk van het niveau van ons kwaliteitssysteem en ook de betrokkenheid van ons team. De organisatiestructuur en onze procesbeschrijvingen gaven een goed beeld van onze activiteiten. Daarnaast kunnen we een continue verbetering borgen door het gebruik van prestatie-indicatoren en afwijkingsrapporten.

De dag werd afgesloten met een rapportage waarin de auditor geen afwijkingen constateerde. Dit resulteerde dus in het afgeven van een positief advies voor certificatie. Vrijdag 10 februari was het dan zover, toen kregen wij bericht dat wij ons vanaf dat moment officieel ISO 9001:2015 gecertificeerd mochten noemen!

Vanzelfsprekend is het hele team ontzettend blij met dit resultaat en bewijst het dat onze inspanningen niet voor niets zijn geweest. Wij willen iedereen bedanken die een bijdrage heeft geleverd aan ons kwaliteitssysteem.

Terugblik op InfraTech 2017

De InfraTech is inmiddels alweer een maand geleden. Vanuit diverse hoeken in ons netwerk horen we inspirerende verhalen over de goede contacten die zijn opgedaan en de opmerkelijke innovaties die men gezien heeft.

Wij kijken in ieder geval met veel plezier terug op deze beurs. Onze stand werd vier dagen lang erg goed bezocht, iets waar we erg trots op zijn. We hebben mooie contacten kunnen leggen èn bestaande onderhouden. Uiteraard hebben we tevens extra aandacht besteed aan de ‘geboorte’ van ons nieuwe bedrijf Inter Legal Consult. 

Ook de borrelavond op woensdag was een groot succes. Onder het genot van een hapje, drankje en een behendige cartoontekenaar, hebben we op informele wijze laten zien hoe het er in onze virtuele markthal aan toe kan gaan. Door het op elkaar afgestemde aanbod van hoogwaardige producten en diensten van de diverse virtuele marktkramen, worden onze klanten goed bediend en geïnspireerd. 

Onze collega’s zijn afgelopen maand druk bezig geweest om, wanneer afgesproken, contact op te nemen met alle opdrachtgevers, vertegenwoordigers en (potentiële) kandidaten die zij op de beurs gesproken hebben. We hebben ons inmiddels alweer ingeschreven voor de volgende editie van de InfraTech in 2019 en kijken er nu al naar uit om hier een minstens zo groot succes van te maken!

Inter Delta Nederland officieel erkend als leerbedrijf!

Sinds 5 januari 2017 is Inter Delta Nederland (IDN) officieel erkend als leerbedrijf. Dit houdt in dat wij voortaan studenten kunnen voorzien van een stageplaats, zodat zij een praktijkdeel uit hun mbo-studie bij ons kunnen doorlopen.

De aanleiding om een officieel erkend leerbedrijf te worden, was de aanvraag van een studente Watermanagement om bij IDN stage te mogen lopen. Hoewel men vanuit het bedrijf meteen heel enthousiast was, bleek dit niet zomaar één, twee, drie geregeld te zijn. De Wet educatie beroepsonderwijs verplicht mbo-studenten namelijk het praktijkgedeelte van hun opleiding te volgen bij een erkend leerbedrijf.

Vanuit een breder oogpunt sprak het ons zeer aan om eens te kijken of wij een erkend leerbedrijf zouden kunnen worden. Je levert tenslotte een positieve bijdrage aan de toekomst van de branche, het is een mooie manier om onze maatschappelijke verantwoordelijkheid te tonen en jongeren een kans te geven. En daarnaast is het een gunstige bijkomstigheid dat we hiermee ook naamsbekendheid creëren onder studenten: zij zijn tenslotte de werknemers van de toekomst!

Zo gezegd, zo gedaan. Er werd er een aanvraag geplaatst bij Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) om het proces in gang te zetten. Samen met een vertegenwoordiger van SBB is er uitgebreid gekeken naar de zaken die nodig waren om deze erkenning te verkrijgen. Zo ben je verplicht om een praktijkopleider in te stellen en een goede, veilige werkplek aan te bieden met werkzaamheden die aansluiten op de betreffende opleiding. Ook een goede samenwerking met zowel SBB als de school is van groot belang.

Gelukkig voldeed IDN aan alle voorwaarden en zo kregen wij begin januari een pakket in de brievenbus met de bevestiging van onze officiële erkenning als leerbedrijf en konden wij op 2 februari Natasja Schipper officieel welkom heten als allereerste stagiaire van IDN!